Skip to main content

Badanie aplikacyjne potwierdzające skuteczność wyrobu medycznego, plastrów silikonowych Sutricon® w poprawie wyglądu blizn o różnej etiologii

OŚRODEK BADAWCZY

J.S.HAMILTON POLAND SP. z o.o., Gdańsk, 2021

CEL

Ocena skuteczności silikonowych plastrów Sutricon® w poprawie wyglądu blizn

PRÓBA

 • Uczestnicy: 17.
 • Płeć: kobiety i mężczyźni.
 • Wiek: 20-50 lat.
 • Wiek blizn: blizny nowo powstałe do blizn 1-rocznych.
 • Etiologia blizn: blizny pooperacyjne, pooparzeniowe, pourazowe.
 • Lokalizacja: brzuch, ramię, kolano, tułów, górna część ciała.

METODOLOGIA

 • Warunkiem rozpoczęcia badania było uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.
 • Badanie aplikacyjne pod nadzorem lekarza dermatologa.
 • Stosowanie plastrów Sutricon® zgodnie z instrukcją używania.
 • Na badanej powierzchni nie stosowano dodatkowego masażu.
 • Oceny przeprowadzano po O, 28, 56, 84 dniach regularnego stosowania.
 • Ocena parametrów blizn określone w Skali Oceny Blizn przez Pacjenta (PSAS) i w Skali Oceny Blizn przez Obserwatora (OSAS), które razem tworzą Skalę Oceny Blizn przez Pacjenta i Obserwatora (ang. Patient and Observer Scar Assessment Scale – POSAS), obejmującą:
  • Pigmentację,
  • Unaczynienie,
  • Wypukłość/nierówność,
  • Ogólną ocenę poprawy wyglądu blizny.

WYNIKI

 • Plastry silikonowe Sutricon® są skuteczne w poprawie wyglądu blizn.
 • W oparciu o skalę POSAS według oceny badacza plastry silikonowe Sutricon® po 84 dniach stosowania:
  • zmniejszyły unaczynienie blizny średnio o 42%,
  • zmniejszyły pigmentację blizny średnio o 27%,
  • zmniejszyły wypukłość/nierówność (relief) blizny średnio o 28%,
  • poprawiły ogólny wygląd blizny średnio o 43%,
 • Ogólna ocena poprawy wyglądu blizny spełniała oczekiwania 88% uczestników badania.
 • Na podstawie zebranych wywiadów stwierdzono, że badany produkt silikonowe plastry Sutricon® był bardzo dobrze tolerowany w miejscu stosowania.
 • U wszystkich osób, które ukończyły badanie, w trakcie użytkowania, nie zaobserwowano oraz nie stwierdzono w drodze wywiadu negatywnych objawów i odczuć, które mogłyby wskazywać na nietolerancję na którykolwiek ze składników wyrobu, tj. zaczerwienienia, pieczenia, obrzęki, odczucia mrowienia i świądu.

Ocena skuteczności produktu na podstawie analizy skali POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale), ocena badawcza

PIGMENTACJA

(Brązowe zabarwienie blizny przez pigment – melanina)

UNACZYNIENIE

(Obecność naczyń w tkance blizny oceniana na podstawie ilości zaczerwienienia)

WYPUKŁOŚĆ/NIERÓWNOŚĆ

(Stopień, w jakim występują nierówności powierzchni w porównaniu z sąsiednią normalną skórą)

OGÓLNA OCENA POPRAWY
WYGLĄDU BLIZNY

Efekty poprawy wyglądu blizny po zastosowaniu silikonowych plastrów Sutricon®

Blizna pourazowa

kobieta, 21 lat,
efekt po 84 dniach

Blizna pooperacyjna

kobieta, 33 lata,
efekt po 84 dniach

Blizna poparzeniowa

kobieta, 40 lat,
efekt po 84 dniach